Våra riktlinjer

Hos oss pågår ett kontinuerligt arbete med att vidareutveckla frågor kring trafiksäkerhet, kvalitet och miljö. Såväl för våra kunder, vår personal som för vår omvärlds skull.

Trafiksäkerhetspolicy
Trafiksäkerhetsfrågor har en mycket hög prioritet och företagets policy är att behandla dem ur ett helhetsperspektiv. Arbetsmiljön för vår personal och deras trivsel, samt trafiksäkerhet för våra passagerare är starkt förbundna och påverkar varandra. De är därför grunden för hela vår verksamhet.
Personalens arbetsmiljö skall i varje enskilt fall göras så arbetsvänlig och trafiksäker som möjligt, arbetsmiljöregler och lagar betraktas som rena minimikrav i vår verksamhet. Trafiksäkerhetspolicyn omfattar även regler för kör- och vilotider, trafikregler, alkohol och droger. Våra fordon är alltid i ett trafiksäkert skick och naturligtvis utrustade med säkerhetsbälten. Vi fortsätter att informera våra resenärer om vikten av att använda dessa.

Vi har ett mångårigt samarbete med Askersunds kommun genom att vi kör skoltrafik, och tillsammans med berörda skolor håller vi utbildningar inom trafiksäkerhet. Ett uppdrag vi är stolta över och som bygger på ett ömsesidigt förtroende.

Kvalitetsplan
Företagets viktigaste tillgång för att uppnå en hög och stabil kvalitet är det mänskliga kapitalet, det vill säga vår personal. Vi använder Bussbranschens Riksförbunds
4 F-program som en grund i vårt ständigt pågående arbete med att utveckla kvalitén. De 4 F:en står för Företagaren/Företagsledningen, Föraren, Fordonet och Färden.

Vårt absoluta mål är att leverera trafik med en mycket hög kvalitet. Det uppnås genom en kreativ företagsledning, en aktiv trafikledning och våra ambitiösa, välutbildade förare samt servicepersonal. För att förstärka kvalitén ytterligare har vi tillgång till specialkompetens inom trafikfrågor, via våra kontakter med bland annat Svenska Bussbranchens Riksförbund, NTF & Yrkesförarrådet, Transportstyrelsen och Trygg Hansa.

Våra viktigaste kvalitetsmål är:

  • Att kundens behov och krav ska stå i centrum
  • Att kunden ska uppleva förtroende genom att exempelvis alltid mötas av en vänlig, proper och välklädd förare samt välvårdade fordon
  • Engagerad personal
  • Göra rätt saker i rätt tid
  • Rätt och snabb hantering av eventuellt kundmissnöje
  • Öka intresset för resande med buss
  • En bra kunddialog
  • Värna om miljön, samt minimera utsläpp och buller