Historik

Trafikverksamheten i Åmmeberg startades 1923 av C. Sundin. Den övertogs av H. Johansson 1924 och av R. Andersson 1927. Redan efter ett år, 1928 tog Arvid Nilsson Omnibusstrafik över.
 
AN Omnibusstrafik såldes 1955 till Torsten Jakobsson och blev då T. Jakobssons Omnibusstrafik, fram till 1974. Då köptes företaget av Åke Johansson & Ingvar Albrektsson och den 1 januari 1974 bildades Åmmebergs Buss AB.

Från 1982 fram till 2002, drevs företaget av Ingvar Albrektsson, ihop med barnen Ulf och Heléne. Från februari 2002 ägdes och drevs Åmmebergs Buss AB av Ulf och Heléne Albrektsson. Den 6 april 2015 avled Ulf i cancer efter en lång kamp, som han till slut förlorade. I dagsläget så fortsätter Heléne att driva företaget tillsammans med sin personal, alla väl förtrogna med företaget efter många års anställning.

 

historik_1_ammebergsbuss.jpg
Arvid Nilsson Omnibustrafik, omkring 1930.

historik_2_ammebergsbuss.jpg
Torsten Jakobssons Omnibusstrafik, med Torsten själv vid
bussarna. Omkring 1957.

historik_3_ammebergsbuss.jpg
Åmmebergs Buss AB i början av 80-talet. ”Pärlan” närmast är
företagets första turistbuss, utrustad med bekväma säten
och extra höga ryggstöd.
 

historik_4_ammebergsbuss.jpg
Ingvar, Heléne och Ulf Albrektsson vid
broinvigningen i Hammar 1995.